Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sözlü Mülakat Sonuçları (Zabıt Katibi, Mübaşir, Hizmetli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi)
  03.10.2023

  T.C.

  BURHANİYE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L A N

   

  Burhaniye merkez ve mülhakat Edremit Adliyesi ile Ayvalık Adliyelerine Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Sözleşmeli Hizmetli Sınavı konulu yazıları ile sınav izinlerinin komisyonumuz emrine verildiği, Burhaniye Adliyesi’nde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı sonuçları belirlenmiş,

   

  Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavında başarılı olan adaylar ile Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Sözleşmeli Hizmetli unvanına başvurunda bulunan ve şartları taşıyan adaylardan Bakanlıkça verilen kadronun 3 katı belirlenerek sözlü sınavları Başkanlığımızca yapılmış,

   

  Sözlü sınav sonucunda asil, yedek ve başarısız olan adaylara ilişkin sorgulama aşağıda ilan edilmiştir.

   

  Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak başarılı olan adayların yerleştirmelerine esas evrakları 13.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçeleri dışında ikamet eden adayların ise bulundukları yer adalet komisyonlarına başvurarak yerleştirmelerine esas evrakları göndermeleri gerekmektedir.

   

   

  Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak başarılı olan adayların teslim etmesi gereken belgeler:

   

  1- Diploma onaylı örneği veya e-devlet  üzerinden alınan barkodlu mezuniyet belgesi

  2- Sağlık Beyanı (Zabıt Katibi, Mübaşir, Hizmetli, unvanına başvuru yapanlar için)

  3- Mal Bildirimi

  4- KPSS sonuç belgesi

  5- Transkript (Zabıt Katibi unvanında başvuru yapanlar için)

  6- Sertifika veya kurs bitirme belgesi (Zabıt Katibi unvanında başvuru yapanlar için)

  7- Adli ve arşiv sicil kaydı (Kadın adaylar; Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

  8- Eş durum beyanı

      8.1) Çalışanlar için

      8.2) Çalışmayanlar için

  9- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (Sözleşmeli Beyan)

  10- Nüfus kayıt örneği

   

  11- 2 adet biyometrik fotoğraf

  12- Askerlik durum belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirenler askerlik sevk terhis tarihi gösterir terhis belgesi ve askerlik şubesinden alınmış belge)

  13- Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında başvuru yapanlar için)

  14- Sağlık Kurulu Raporu (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için):

        14.1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

          14.2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

           14.3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

          14.4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”

  hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR” ibareli sağlık kurulu raporu,

   

   

  NOT: Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların 13.10.2023 Cuma günü mesai bitiminden önce evrakları teslim etmemeleri halinde atanma hakkında vazgeçmiş sayılacaklardır.

   

  İlanen tebliğ olunur. 04.10.2023

   

   

  Zabıt Katibi, Mübaşir, Hizmetli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuçları

   

  Sorgu ekranındaki parametreleri eksiksiz ve büyük harfler ile doldurunuz.

  TCKN
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Mahkeme Mahallesi , Saip Hoca Bulvarı No:1 Burhaniye/BALIKESİR

  Telefon

  tel : 0 (266) 412 81 96 - 0 (266) 412 80 88 - 0(266) 412 88 66

  faks : 0 (266) 412 65 26

  E-Posta

  burhaniyecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu