Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınav Sonuçları
  28.06.2022

  Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru unvanı alımına ilişkin  Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü mülakat sınav sonuçları aşağıda bulunan sorgulama ekranında yayımlanmıştır.

            Atanmaya hak kazanan ASİL adayların en geç  29/07/2022 Cuma  günü mesai bitimine kadar;

  1. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve Koruma Memuru olur.” İbaresinin yer aldığı sağlık kurulu raporu,
  2. En son öğrenim durumlarını gösterir öğrenim(diploma, geçici mezuniyet belgesi vs.) belgesi (aslı veya noter onaylı örneği),
  3. KPSS sonuç belgesi,
  4. Mal bildirim formu (Mal bildirim formu için tıklayınız...)
  5. İki adet biometrik fotoğraf,
  6. Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin (İndirmek için tıklayınız...)
  7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (İndirmek için tıklayınız...)

            Komisyon Başkanlığımıza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

   

           22/04/2022 tarihindeki sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.28/06/2022

  T.C. NO
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Mahkeme Mahallesi , Saip Hoca Bulvarı No:1 Burhaniye/BALIKESİR

  Telefon

  tel : 0 (266) 412 81 96 - 0 (266) 412 80 88 - 0(266) 412 88 66

  faks : 0 (266) 412 65 26

  E-Posta

  burhaniyecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu