Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Burhaniye Adalet Komisyonu Başkanlığınca Sözleşmeli Zabıt Katibi pozisyonu için 03.01.2023 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucu.
  25.01.2023

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel istihdamı ilişkin gereğince başvuruların E -Devlet üzerinden 01.03.2022-17.03.2022 tarihleri arasında yapıldığı, başvuruların bitmesi üzerine Adalet Komisyonu Başkanlığımızca UYAP E-Devlet sınav karşılama ekranlarından Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilen Zabıt Katipliği, Mübaşir, Hizmetli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için sözlü sınavların 23.05.2022 tarihinde gerçekleştirdiği, sözlü sınav sonuçlarının 25.08.022 tarihinde açıklandığı,

              Davacı Ebru BAĞRIYANIK' ın 2022 yılı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alımı kapsamında Sözleşmeli Zabıt Katibi pozisyonu için başvuruda bulunduğu, başvuru evraklarının incelenmesi ile KPSS puan sıralamasına göre 77.7559 puan alması nedeniyle sözlü sınav katılmaya hak kazandığı, adayın 23.05.2022 tarihinde yapılan  sözlü sınavda gözlenen fiziki durumu, kendini ifade etme beceresi, yapacağı işle ilgili mesleki bilgi, Genel Kültür, Atatürk İlke ve İnkılaplarının konu olan sorulara verdiği cevaplar birlikte değerlendirildiğinde başaralı olamadığı,

              Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.12.2022 tarih ve 53296448-IDR-2022/4937-E.124050/124051 sayılı yazıları ile Balıkesir 1.İdare Mahkemesinin 17.11.2022 tarih ve 2022/1160 sayılı kararı ile "yürütmenin durdurulmasına" karar verilmesi nedeniyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28 inci maddesindeki süre ve hususlar dikkate alınarak karar gereklerine göre işlem yapılmasının belirtildiği,

              Burhaniye Adalet Komisyonu Başkanlığımızın 27.12.2022 tarih ve 2022/426 sayılı kararı gereğince Ebru BAĞRIYANIK' ın Burhaniye Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katibi Pozisyonu için 03.01.2023 tarihinde saat 14.00' da Burhaniye Adliyesi Adalet Komisyonunda sözlü sınava alınmasına karar verilmiş olup,Ebru BAĞRIYANIK'ın 03.01.2023 tarihinde Adalet Komisyonu Başkanlığımızda sözlü sınava katılmıştır.

  Sınavı neticesi internet sitemizde yayınlanmış olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 25.01.2023

   

  Aşağıda bulunan panelde istenilen alanları eksiksiz doldurunuz..

  Adı
  TC Kimlik No
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Mahkeme Mahallesi , Saip Hoca Bulvarı No:1 Burhaniye/BALIKESİR

  Telefon

  tel : 0 (266) 412 81 96 - 0 (266) 412 80 88 - 0(266) 412 88 66

  faks : 0 (266) 412 65 26

  E-Posta

  burhaniyecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu